Women in Logistics wil meer genderdiversiteit in transportsector • TTM.nl

Louise de GraafDe genderkloof in de Europese transportsector moet dicht. Dat is de ambitie van het nieuwe Women in Logistics consortium (WIL). Dit consortium wil meer genderdiversiteit en inclusie bevorderen binnen de traditioneel door mannen gedomineerde logistieke sector. Dit initiatief wordt geleid door Dow en H.Essers en gesteund door brancheorganisaties ECTA en Cefic. Zes andere belangrijke spelers – Den Hartogh, Bertschi, Suttons Tankers, LyondellBasell, Eastman en Covestro – sluiten zich bij het initiatief aan.

Het WIL-consortium zet zich in om zinvolle veranderingen teweeg te brengen en een meer inclusief en divers logistiek industrielandschap te bevorderen door middel van samenwerking in plaats van concurrentie.

Een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen bevorderen

Ondanks geleidelijke verbeteringen blijft het gebrek aan evenwicht tussen mannen en vrouwen in de logistiek groot. Vrouwen vormen bijvoorbeeld slechts 6 procent of minder van de vrachtwagenchauffeurspopulatie in Europa. Om een evenwichtig en efficiënt personeelsbestand te creëren, is het essentieel om deze kloof te dichten, vooral in tijden van een tekort aan chauffeurs. Onderzoek heeft consequent aangetoond dat diverse teams zorgen voor betere prestaties en betere bedrijfsresultaten. Operationele en leidinggevende functies in de logistiek worden echter nog steeds voornamelijk bekleed door mannen, wat de noodzaak onderstreept van gerichte actie om genderevenwicht te bevorderen.

Het bereiken van gendergelijkheid in het personeelsbestand kan een aanzienlijke impact hebben op de wereldeconomie en mogelijk 28 biljoen dollar, of 26 procent, toevoegen aan het jaarlijkse wereldwijde BBP in 2025. De Internationale Arbeidsorganisatie analyseerde diversiteitsmanagement in 13.000 bedrijven in 70 landen en concludeerde dat meer diverse bedrijven beter presteren op het gebied van werving en behoud van talent, creativiteit, innovatie en omzet. Ook BlackRock’s analyse van 1.500 MSCI-bedrijven over de afgelopen tien jaar toonde aan dat bedrijven met het meest diverse personeelsbestand tussen 2013 en 2022 29 procent per jaar beter presteerden dan hun minder diverse collega’s wat betreft rendement op vermogen (RoA). Toch zal het overbruggen van de genderkloof wereldwijd volgens het World Economic Forum naar verwachting 131 jaar duren. Hoewel deze cijfers een algemeen overzicht geven, is de uitdaging nog groter in de logistieke sector. Deze statistieken zetten de oprichters aan tot het opzetten van een uniek initiatief en het bundelen van krachten die de concurrentie overstijgen.

Een praktijkvoorbeeld van samenwerking

Het WIL-consortium, dat is gebaseerd op een top-down bewustzijn op basis van gegevens, wil een inspirerend platform worden voor actieplannen van bedrijven en wil betrokkenheid stimuleren door de omstandigheden die diversiteit bevorderen te optimaliseren en tegelijkertijd een inclusief en bloeiend logistiek ecosysteem te creëren. De samenwerking tussen de 10 partijen in dit consortium is uniek binnen de sector. Het is een voorbeeldig model van co-opetitie: samenwerking boven concurrentie. De gezamenlijke inzet van deze 10 organisaties overstijgt concurrentiebarrières en is illustratief voor het belang van diverse perspectieven en achtergronden.

Cathy Budd, CPO en Purchasing Vice President van Dow benadrukte dat “de missie van Women in Logistics is om de genderkloof te overbruggen door een inclusief ecosysteem te bouwen dat stereotypen en gendervooroordelen overwint. In plaats van een enkel initiatief te starten, heeft de groep besloten de krachten te bundelen met verschillende spelers in de sector.” Hilde Essers, voorzitster van de raad van bestuur van H.Essers voegde eraan toe dat “door middelen en inspanningen te bundelen, een grotere impact kan worden bereikt. Het bereiken van een meer evenwichtige man-vrouwvertegenwoordiging komt iedereen ten goede, en het begint allemaal met dit consortium.”

Van ambitie naar impact

Het consortium richt zich in eerste instantie op de Europese chemische logistieke sector, maakt gebruik van de expertise van de 10 bestuursleden en richt zich op sectorspecifieke behoeften zoals naleving, veiligheid en duurzaamheid door middel van meer genderdiversiteit. Om een concrete routekaart te bieden, heeft het WIL-consortium ervoor gekozen om de inspanningen te concentreren op drie belangrijke doelgroepen: bestuurders, operators en leidinggevenden. Het consortium zal een platform ontwikkelen om het bewustzijn te vergroten, leiderschap aan te moedigen, best practices te delen, de logistieke gemeenschap te inspireren, te pleiten voor het bevorderen van instrumenten en de collectieve invloed voor deze belangrijke doelgroepen te vergroten.

Het Women in Logistics consortium is toegewijd aan het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen op alle niveaus van de logistieke sector door middel van gezamenlijke inspanningen, gerichte acties en continu stakeholdermanagement.

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment