wat zijn de Europese belastingparadijzen in 2024?

Louise de Graaf


Nederlandse crytpobeleggers weten inmiddels dat zij belasting moeten betalen over hun crypto-activa als deze een waarde van meer dan €57.000 betreffen. Alhoewel dit belastingstelsel vrij complex is, heeft Nederland in ieder geval een regeling voor belastingheffing over crypto. Maar hoe zien deze regelingen in andere EU-landen eruit of zijn deze er überhaupt niet?


Start gratis met crypto 📈: Alle Nederlanders krijgen in maart €20,- gratis crypto

Belasting over crypto binnen de EU-landen

De regelgeving met betrekking tot belastingen op crypto verschilt sterk tussen de 28 EU-landen. Hoewel deze regelgeving nog niet geharmoniseerd is, hebben 24 landen al wel een systeem van regels om belasting te heffen op crypto-activa. Dit betekent dat er vier landen zijn waar crypto volledig onbelast blijft.

“In belastingparadijzen Cyprus, Estland, Malta en Slovenië, betaal je per 1 maart 2024 nog steeds geen belasting over je vermogenswinsten op crypto activa”

Naast deze belastingparadijzen zijn er ook landen die vermogenswinsten juist zwaar belasten. De Noord-Europese landen voeren hierbij de lijst aan, met belastingtarieven van respectievelijk 52,06% in Denemarken, 50,5% in Duitsland en 44% in Finland. Ook onze buurlanden hanteren hoge belastingtarieven: 50% in België, 42% in Luxemburg (op basis van de gehouden activa) en in Frankrijk een uniform belastingtarief van 30%.

Nederland als middenmoter

Nederland positioneert zich binnen de EU-landen als een middenmoter met een belastingtarief van 36%. Crypto wordt in Nederland doorgaans beschouwd als inkomen in box 3. Deze box belast het vermogen dat men bezit, zoals spaargeld, aandelen, een tweede woning en uiteraard ook cryptovaluta. In een van onze vorige artikelen hebben we een diepgaander inzicht gegeven in de Nederlandse belastingregeling met betrekking tot crypto.

Belangrijk om op te merken is dat er een conceptwetsvoorstel is voor een nieuw box 3-regime vanaf 2027. Het demissionaire kabinet heeft in januari nog enkele wijzigingen aangebracht aan dit voorstel. De kern van het nieuwe systeem is dat de belastingheffing zal worden gebaseerd op het daadwerkelijk behaalde rendement van de belastingplichtige, in plaats van op een fictief rendement zoals momenteel het geval is. De definitieve beslissing over dit voorstel ligt in handen van het nieuwe kabinet.


Post Views: 0Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment