Vos Logistics schrijft rode cijfers maar heeft de blik voorwaarts • TTM.nl

Louise de Graaf


Logistiek dienstverlener Vos Logistics heeft na enkele jaren van groei een mager 2023 moeten afsluiten. De omzet kwam 7,5 procent lager uit op 377 miljoen euro. Werd er in 2022 nog een miljoen euro winst gemaakt, over 2023 rest 2,2 miljoen euro verlies. Toch blikt Vos Logistics positief naar de toekomst, die deels in het teken van zero emission staat.

Als gevolg van een inzakkende economie, met name in de tweede helft van het jaar, kampten de meeste activiteiten van Vos Logistics met afnemende volumes. Daarnaast is Home Delivery sterk gereduceerd. De organisatie is hierop aangepast. De hieruit voortvloeiende kostenreducties komen met vertraging, waardoor het geconsolideerde resultaat voor aftrek van rente en belastingen (EBIT) daalde tot 930.000 euro (2022: 4 miljoen euro), met een nettoverlies van 2,2 miljoen euro (2022: 1 miljoen euro winst); De solvabiliteit bleef stabiel op ruim 23 procent. Vos Logistics investeerde 43,5 miljoen euro (2022: 27,5 miljoen euro) in vlootvernieuwing, verduurzaming en digitale transformatie.

Solutions

Warehousing, Benelux-Distributie en Freight Management zagen vooral in de retail en bouw een dalende vraag. Doordat de performance van Home Delivery achterbleef bij de doelstellingen, is deze business line afgebouwd en als service geïntegreerd in Warehousing. Door gerichte ingrepen in de indirecte organisatie is de productiviteit gestegen en zijn de lijnen in de organisatie korter. Hierdoor is de flexibiliteit vergroot en de contributiemarge gestegen.

International Transport

Door de afnemende vraag in de bouw en de petrochemie en het verlies van een automotive klant was 2023 voor International Transport een uitdagend jaar. Dit noodzaakte tot aanpassing van de capaciteit. Om een hoge servicegraad te behouden in een volatiele markt werd de flexibele schil uitgebreid door inzet van subcontractors en multimodale oplossingen op lange routes. Dit is ook gunstig is voor onze CO2 -voetafdruk. De intake van nieuwe business van bestaande en nieuwe klanten, in combinatie met de verhoging van de productie van eigen vloot, biedt perspectief voor 2024.

De blik voorwaarts

“Om de uitdagingen waarvoor de logistieke sector staat het hoofd te bieden, moet het rendement van de onderneming structureel verbeteren”, aldus Ben Vos, CFO Vos Logistics. “Van grote invloed hierop zijn uiteraard de volatiliteit van vraag en aanbod, maar ook de energietransitie, toenemende en vaak conflicterende regeldruk in Europa en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. De kosten, waaronder ook de lonen, stijgen ieder jaar en de investeringsdruk in de zero emission-vloot en IT-backbone zullen stevig toenemen. Dit vraagt om duidelijke keuzes”, vervolgt Ben Vos.

Ben Vos (links) en Frank Verhoeven

De groei van de onderneming zal zich richten op Solutions: distributie, opslag en freight management in de Benelux. De rendementen zijn hier doorgaans beter en stabieler. Door investeringen, acquisities en de samenwerking met een Belgische partner is de organisatie hiervoor goed ingericht, zowel qua opslaglocaties als qua distributie -en IT-infrastructuur. Dit biedt een belangrijke basis om ons distributienetwerk te verdichten. Naast de reductie van emissies verminderen we hiermee ook het aantal vervoersbewegingen in stedelijke gebieden, waardoor klanten efficiënter worden bediend terwijl onze impact afneemt. 

In Internationaal Transport dienen we de toename van kosten en gevolgen van veranderende regelgeving versneld te verdisconteren in de tarieven. We bedienen verladers hier in toenemende mate met klantgerichte transport- en distributiediensten met een hoge servicegraad. Hierin investeren we voor klanten die bereid zijn commitments voor langere termijn aan te gaan. Om ons aan te passen aan de vraagschommeling zullen we onze flexibele schil rondom de eigen vloot vergroten.

In de transitie naar zero emission werd in 2023 een belangrijke stap gezet door de ingebruikname van zes elektrische trucks voor Benelux-distributie en twee laadpleinen. Ook in 2024 zal verder worden geïnvesteerd in elektrificatie. Door beperkingen in laadinfrastructuur, beschikbaarheid en hoge investeringen in materieel, zullen we voorlopig nog niet volledig zero emission de steden inrijden, maar wel een belangrijke volgende stap zetten op weg daarheen.

Daarnaast heeft Vos Logistics naar eigen zeggen een goede stap gezet met de implementatie van een nieuwe warehouse management system. Het doel is om medio 2025 volledig over te zijn, waarbij Vos verder zal innoveren in automated warehousing.

Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics: “We houden een sterke focus op excellente dienstverlening en hebben duidelijke strategische keuzes gemaakt voor de toekomst van onze organisatie. Ondanks dat we nog geen economisch herstel waarnemen, is Vos Logistics goed gepositioneerd om de rendementen in 2024 te verbeteren.”

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment