‘Truckfabrikanten moeten scope 3 emissies beter rapporteren’ • TTM.nl

Louise de Graaf


Truckfabrikanten doen er goed aan hun scope 3 emissies beter te rapporteren. De CO2-emissies van truckfabrikanten zijn namelijk veel hoger dan zij gemiddeld laten weten. Het opgeven van scope 3 emissie wordt dit jaar verplicht.

De uitstoot van Europese truckfabrikanten is 50 procent hoger dan wat ze rapporteren aan investeerders, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Transport & Environment (T&E). Het onderzoek naar Europa’s grootste truckfabrikanten – Scania, MAN, Renault, Volvo, Mercedes-Benz, DAF en Iveco – toont aan dat investeringen in truckfabrikanten koolstofintensiever zijn dan in olie, staal en auto’s. Met de verplichte scope 3 rapportage voor investeerders die dit jaar van start gaat, roept T&E alle truckfabrikanten op om zo snel mogelijk over te stappen op zero emissie modellen om te voorkomen dat ze enkel nog ‘CO2-bommen’ produceren.

Scope 3 emissies zijn de uitstoot veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Het betreft de uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar de organisatie ook geen directe invloed op kan uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn de uitstoot veroorzaakt door de productie of winning van ingekochte grondstoffen of materialen, de uitstoot van zakelijk vliegverkeer en uitbestede werkzaamheden, zoals goederenvervoer, maar ook uitstoot bij afnemers, zoals end-of-life treatment, het verwerken van een verkocht product en het transport en/of de distributie van een verkocht product(bron: Evofenedex).

Europese truckfabrikanten zijn al begonnen met het publiceren van duurzaamheidsrapporten, maar tot op heden is er geen wettelijke verplichting om te rapporteren over indirecte emissies – bekend als scope 3. De gemiddelde vrachtwagen verbruikt tijdens zijn levensduur 450.000 liter brandstof, die 99,8 procent van de totale carbon impact van een vrachtwagenproducent vertegenwoordigt.

Uit de analyse van T&E blijkt dat Mercedes-Benz en DAF niet rapporteren over hun scope 3 emissies en daardoor slechts 0,1 procent tot 0,2 procent van hun totale uitstoot rapporteren. Iveco rapporteert slechts ongeveer een derde van zijn scope 3 emissies, terwijl Renault en Volvo hun emissies ook onderschatten. De rapportage van MAN en Scania is nauwkeurig.

 Xavier Sol, directeur duurzame financiering bij T&E: “Truckfabrikanten hebben het tot nu toe makkelijk gehad op de financiële markten, omdat hun ware klimaatimpact verborgen bleef voor investeerders. Dit is aan het veranderen. Nu de ware omvang van de scope 3 emissies van truckers duidelijk wordt, kan de industrie een serieuze schok verwachten. Om te voorkomen dat ze gezien worden CO2-bommen, moeten truckfabrikanten zo snel mogelijk overschakelen op een uitstoot van nul.”

Truckfabrikanten zijn al een meer CO2-fintensieve investering dan andere zwaar vervuilende industrieën, zoals olie en staal, in termen van gerapporteerde koolstofuitstoot per euro omzet, zegt T&E. De enige sector die T&E kon vinden met een gemiddelde koolstofintensiteit die hoger is dan die van truckmakers is de kolenmijnbouw. De truckfabrikanten met de meest uitgebreide scope 3-rapportage – MAN en Scania – betalen een boete voor het bekendmaken van een hogere koolstofintensiteit. Vanaf volgend jaar moeten alle vrachtwagenproducenten in Europa hun scope 3 emissies bekendmaken aan investeerders.

Minder dan 3 procent van de verkoop van zware bedrijfsvoertuigen is tegenwoordig elektrisch, vergeleken met 15 procent voor auto’s. Als vrachtwagenproducenten in de EU uitsluitend emissievrije voertuigen zouden verkopen, zoals Tesla en BYD al doen, zou hun CO2-voetafdruk met 95 procent kunnen dalen. Een nieuwe EU-verordening die eerder deze maand is aangenomen, verplicht vrachtwagenfabrikanten om steeds meer emissievrije voertuigen te verkopen. Uit een analyse van T&E blijkt dat dit hun uitstoot tegen 2030 al met 29 procent zal verminderen.

Op 10 april heeft de EU de laatste hand gelegd aan een nieuwe wet om de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen (HDV’s) terug te dringen. De wet verplicht vrachtwagen- en busfabrikanten om vanaf 2025 steeds meer emissievrije voertuigen te verkopen.

Xavier Sol: “Truckfabrikanten zijn momenteel een van de meest koolstofintensieve investeringen op de markt.  Maar de nieuwe EU CO2-normen voor vrachtwagens zullen de uitstoot van truckfabrikanten met bijna een derde verminderen. Hoe sneller truckfabrikanten overschakelen op elektrisch rijden, hoe aantrekkelijker ze worden voor investeerders.”

Het onderzoek benadrukt ook het falen van ESG-ratings om een echte beoordeling te geven van de klimaatimpact van truckfabrikanten, waarbij de meeste ratingbureaus truckfabrikanten duurzaamheidsscores geven die vergelijkbaar zijn met die van sommige fabrikanten van duurzame energie. Mercedes-Benz, bijvoorbeeld, scoort beter op de milieuscore van Bloomberg dan Siemens Gamesa – een windturbinetak van Siemens. Dit komt grotendeels doordat minder dan 3 procent van de milieuscore van Bloomberg is gebaseerd op scope 3.

Er is ook weinig correlatie tussen de scores van de verschillende aanbieders. Daimler is de best presterende vrachtwagenfabrikant volgens Sustainalytics, een ander ratingbureau, maar krijgt een van de laagste scores van de andere twee aanbieders (Bloomberg en S&P). Dit beperkt het nut van ESG-ratings, zegt T&E. Voor het wegtransport geeft de EU Taxonomy de werkelijke milieuprestaties van een truckfabrikant beter weer, omdat deze direct rekening houdt met de verhouding tussen groene investeringen en inkomsten uit nulemissietrucks.

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment