Porsche herorganiseert logistiek met elektrische trucks • TTM.nl

Louise de Graaf


Porsche zet vaart achter de uitrol van alternatieve brandstoffen in zijn vloot. Samen met haar logistieke partners gebruikt de sportwagenfabrikant zes nieuwe elektrische vrachtwagens van Scania en Volvo Trucks in de vestigingen in Zuffenhausen, Weissach en Leipzig.

Deze voertuigen vervoeren productiematerialen rond de fabrieken en werken samen met een bestaand wagenpark van 22 vrachtwagens op biogas. Een andere elektrische vrachtwagen levert nieuwe voertuigen af in Zwitserland vanuit de fabriek in Zuffenhausen. Daarnaast test het bedrijf het gebruik van HVO100 in een meerjarig proefproject onder wetenschappelijk toezicht van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Hiervoor worden twaalf vrachtwagens uit het bestaande wagenpark gebruikt rond de fabriek in Zuffenhausen – maar nu worden ze aangedreven door nieuwe brandstoffen.

“Het beperken van CO2-uitstoot is een integraal onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Het gebruik van trucks met alternatieve aandrijvingen en brandstoffen is een belangrijke stap om onze ambitieuze doelen te bereiken. Daarbij kiezen we kiezen we bewust voor een mix van aandrijvingstypen die passen bij de manier waarop de voertuigen worden ingezet”, zegt Albrecht Reimold, lid van de Raad van Bestuur voor Productie en Logistiek bij Porsche.

In het kader van de decarbonisatie van de logistiek van het bedrijf worden vrachtwagens op biogas (CNG en LNG) al langere tijd gebruikt bij Porsche. Deze worden nu aangevuld met de nieuwe elektrische vrachtwagens in de standaardprocessen. Logistieke partners Keller Group, Müller Logistik en Elflein hebben zich er ook toe verplicht om de elektrische vrachtwagens op groene stroom te laten rijden. Dit geldt ook voor de nieuwe elektrische vrachtwagen die door het logistieke bedrijf Galliker wordt gebruikt om nieuwe voertuigen aan de Zwitserse markt te leveren.

Naast de uitbreiding van het elektrische vrachtwagenpark heeft Porsche ook proeven gedaan met het gebruik van synthetische dieselbrandstoffen (HVO100) in het bestaande vrachtwagenpark sinds 2020. Het vier jaar durende proefproject wordt uitgevoerd in samenwerking met het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) en Müller Logistik. Het logistieke bedrijf zet twaalf vrachtwagens in als onderdeel van het project. De HVO100-brandstof van Neste bestaat uit rest- en afvalstoffen en voldoet aan de huidige eisen van de Renewable Energy Richtlijn II (RED II).

In de praktijk heeft de brandstof tot nu toe bewezen zeer praktisch te zijn. Er zijn geen nadelen vastgesteld in vergelijking met conventionele dieselbrandstof, noch wat betreft brandstofverbruik, noch wat betreft motorbetrouwbaarheid. Tot nu toe is er in het kader van het project meer dan een miljoen kilometer gereden. Volgens gecertificeerde metingen van het KIT heeft dit meer dan 800 ton CO2 bespaard. De vrachtwagens pendelen in de regio Stuttgart. Om ervoor te zorgen dat er zinvolle resultaten konden worden vergelijking van de gegevens, werden de testvrachtwagens – serieproductievoertuigen zonder aanpassingen – parallel gebruikt met dieselvrachtwagens, op identieke routes.

Voorbeelden zoals het gebruik van biogas en elektrische vrachtwagens of het proefproject met hernieuwbare brandstoffen laten zien hoe Porsche zijn logistiek aanpast om zijn doelstellingen te halen. Dit geldt ook voor het vervoer per spoor. Dit vervoermiddel wordt met name gebruikt voor de levering van onderdelen en onderdelen aan fabrieken of voor het vervoer van nieuwe voertuigen naar de zeehavens, waar de voertuigen worden klaargemaakt voor export naar bestemmingen buiten Europa. De productie van voertuigen zelf draagt ook bij tot de decarbonisatiedoelstelling: Sinds 2020 heeft de productie van voertuigen in de Porsche vestigingen in Zuffenhausen en Leipzig een CO2-neutrale balans over de hele waardeketen en maakt gebruik van elektriciteit die wordt opgewekt via regeneratieve energiebronnen.

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment