Oegema krijgt twee windmolens en wekt eigen groene stroom op • TTM.nl

Louise de Graaf


Oegema Transport uit Dedemsvaart heeft de wind mee als het gaat om verduurzaming. Letterlijk, want twee windturbines worden op en nabij het terrein van de logistiek dienstverlener geplaatst. De twee windturbines voorzien wat nu Oegema Logistics+ wordt genoemd jaarlijks van voldoende groene stroom om de elektrische vrachtwagens mee op te laden.

Aansluitend op de afspraken over windenergie die de gemeente Hardenberg in april heeft gemaakt met de provincie Overijssel, komen Oegema en projectontwikkelaar Prowind met een plan voor het opwekken van duurzame stroom met windenergie. Dit plan bestaat uit de bouw van twee windturbines op en nabij het terrein van Oegema.

Sytse Oegema, Projectleider Duurzaamheid Oegema Logistics: “Het is duidelijk dat we duurzamer willen en moeten gaan werken. Dat wordt van ons gevraagd én dat vinden we als bedrijf heel belangrijk. Daarom investeren we de laatste jaren steeds meer in duurzame oplossingen zoals de overstap op elektrische vrachtauto’s, zonnepanelen op onze daken en een laadplein om emissieloos te kunnen rijden. Dit windinitiatief biedt ons en onze buren op het bedrijventerrein de kans om onze eigen groene stroom op te wekken. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van het netwerk en kunnen we tegen een stabiele prijs stroom inkopen.”

De twee windturbines voorzien Oegema Logistics jaarlijks van voldoende groene stroom om de elektrische vrachtwagens mee op te laden. Daarnaast blijft er stroom over voor andere bedrijven op het bedrijventerrein Rollepaal. De initiatiefnemers hebben als ambitie dat 50 procent van het project lokaal eigendom wordt. Voor de verdere uitwerking van de plannen gaan de initiatiefnemers in gesprek met de gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel, bedrijventerrein Rollepaal en omwonenden. Ook kunnen de omwonenden meedenken over dit initiatief via een medezeggenschapsraad en meeprofiteren via een lokale energiecoöperatie.

Thijs Afman, directeur Prowind: “Samen met alle betrokken partijen kijken we vooruit en vertalen we duurzame kansen naar realistische projecten. Als mede-eigenaar van al onze projecten heeft Prowind een gezamenlijk belang om hiervan een succes te maken. We delen niet alleen de risico’s, maar profiteren ook samen van de opbrengsten. Zo voegen onze projecten duurzame waarde toe en brengen we de lokale energietransitie verder.”

De gemeente Hardenberg heeft in april afspraken gemaakt met de provincie Overijssel om in Hardenberg tot 2030 maximaal 235 GWh windenergie op te wekken. Dat betekent dat er een totale productie van 201 GWh bij moet komen in de gemeente Hardenberg. Als het aan het college van B&W ligt, komen die in eerste instantie op bedrijventerreinen. De plannen van de gemeente Hardenberg zijn onderdeel van de Regionale Energie Strategie.

Voor meer informatie over dit windinitiatief is men van harte welkom bij de informatiedag van Oegema Logistics+.

Datum: woensdag 26 juni 2024
Tijd: van 15.00 – 17.00 uur en van 18.00 – 21.00 uur
Plaats: Oegema Logistics+, (History Innovation Centre)
Adres: Pascalstraat 32, 7701 SE Dedemsvaart | Bekijk op de kaart

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment