‘Marktondernemers in impasse door zero-emissiezones’ • TTM.nl

Louise de GraafDe ambulante handel (marktondernemers) kan onmogelijk per 1 januari 2025 voldoen aan de eisen voor de zero-emissiezones. Meer dan de helft van de marktondernemers overweegt te stoppen, waardoor de traditionele markt rond 2030 wel heel klein wordt. Dat meldt de Koninklijke Centrale Vereniging Ambulante Handel.

Het invoeren van de zero-emissiezones heeft volgens de vereniging grote gevolgen voor ondernemers in de ambulante handel met een (markt)standplaats in de zero-emissiezones en daarbuiten. Alhoewel de ondernemers in de ambulante handel bij willen dragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en de ambities onderschrijven om ook in deze sector te streven naar de inzet van zero-emissie voertuigen, is de snelheid waarmee de overgang naar zero-emissie (markt)voertuigen doorgevoerd moet worden te hoog. Voor deze sector is dit tempo van verduurzaming onmogelijk te realiseren. Dit wordt veroorzaakt door de specifieke economische en technische kenmerken van de bedrijfsvoering in deze sector. Het grootste knelpunt is dat er geen geschikte/ betaalbare elektrische voertuigen beschikbaar zijn voor de ambulante handel.

Daarbij komt dat de infrastructuur niet goed op orde is. In de zero-emissiezones bevinden zich laadpalen maar geen of onvoldoende laadpalen op het markt(terrein). Ondernemers met bijvoorbeeld gekoelde producten moeten hun producten de hele dag gekoeld bewaren. Elektrische koelvrachtwagens moeten dan tijdens de markt of op een solitaire standplaats vlak bij de kraam of verkoopwagen aangesloten blijven op een laadpaal. “De elektrische vrachtwagens en bussen die er nu zijn, zijn onbetaalbaar en hebben geen capaciteit en laadvermogen. Hoe zwaarder de bus geladen is hoe minder kilometers hij kan rijden. Als de airco, verwarming en lampen aan zijn nog minder. Daarbij komt dat wanneer een ambulante ondernemer op een andere standplaats staat waar geen ZES is, is er geen mogelijkheden tot laden”, aldus de vereniging.

Bij navraag in den lande laten de (markt)ondernemers weten dat meer dan de helft gaat stoppen en dan zal er in 2030 nog maar een hele kleine markt over blijven. Voor zowel het stedelijk woonmilieu als voor de gevestigde ondernemers zou dat een flink (omzet)verlies betekenen. De Koninklijke Centrale Vereniging Ambulante Handel is niet tegen zero emissie, maar het moet wel kunnen. Er is sprake van een gedeeltelijke tijdelijke ontheffing (niet voor iedereen) voor iets waar de ambulante ondernemers niet aan kunnen voldoen.

“Aangezien de geboden oplossingen in de praktijk geen uitkomst bieden, dringen wij aan op een algehele ontheffing voor de ambulante handel. Hiermee wordt recht gedaan aan de bijzondere positie van de ambulante ondernemers en het belang van de warenmarkten en solitaire standplaatsen voor de economie van de binnenstad.”

De gemeenten Amersfoort, Enschede, Groningen en Maastricht zijn andere gemeenten voorgegaan en hebben besloten om de ambulante handel in haar gemeenten een algehele ontheffing tot 2030 te verlenen voor de zero emissiezones met onder meer de volgende redenen: “De marktondernemers zijn een bijzondere groep ondernemers die vaak gebruik maken van zeer specifieke of aangepaste voertuigen. Hoewel de verwachting is dat een groot gedeelte van de ambulante handel uiteindelijk toch een ontheffing zou krijgen voor de ZE-zone vond de raad het belangrijk om met een algehele ontheffing duidelijkheid te verschaffen voor de hele groep. Het belang van de markt is groot en het negatieve effect van de extra ontheffingen op de effectiviteit van de ZE-zone is naar verwachting beperkt. Door deze beperkte groep in zijn geheel te ontheffen wordt volgens de raad een grote onzekerheid en administratieve last weggenomen.”

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment