CB boekt lichte stijging in omzet en resultaat en heeft focus op vernieuwing • TTM.nl

Louise de Graaf


Logistiek dienstverlener CB heeft in 2023 een omzet van ruim 119 miljoen en een bedrijfsresultaat van 5,4 miljoen gerealiseerd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2022. 2023 stond voor CB in het teken van vernieuwing, zowel voor het marktsegment Media (boeken) als Healthcare.

Linda van Zomeren, CEO CB: “2023 was voor CB een uitdagend jaar. We hebben veel geïnvesteerd in technologische vernieuwing voor onze kernmarkten Media en Healthcare. Daarnaast lag de focus op het verbeteren van onze performance en hebben we ons vervoer uitbesteed. Vooral deze laatste ontwikkeling was zeer uitdagend en heeft veel gevraagd van onze klanten en collega’s.”

Ontwikkelingen in de sector media: groei in school- en studieboek

De afzet van het fysieke algemene boek is gedaald met -0,4 procent ten opzichte van 2022. Het aantal rechtstreeks aan consumenten geleverde exemplaren kende een kleine plus (0,6 procent), de afzet naar de winkelstraat een kleine daling (-0,8 procent). De distributie van audioboeken en e-books groeide. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan streamingsdiensten (+23 procent ten opzichte van 2022).

Door de komst van nieuwe klanten steeg het aantal educatieve boeken dat CB verwerkte met 12,3 miljoen exemplaren ten opzichte van 2022. In het piekseizoen had CB een zeer betrouwbare performance, onder meer door de goede samenwerking in de gehele keten. De afzet van boeken voor MBO/HBO/WO nam af.

In 2023 produceerde CB 1,8 miljoen exemplaren ‘print on demand’, dit aantal is vrijwel hetzelfde als in 2022 (+0,3 procent).

In 2023 startte CB met twee nieuwe vervoerspartners: ID Logistics en Tielbeke, waarbij de laatste ook CB’s chauffeurs, planners en wagenpark overnam. Een impactvolle transitie voor zowel klant als collega, met vooral in de opstartfase minder goede dienstverlening.

De samenwerking met beide partners levert naast efficiencyvoordelen belangrijke milieuvoordelen op door het bundelen van goederenstromen.

Ontwikkelingen in de sector Healthcare: groei in bestelplatforms voor de zorg

In 2023 lag de focus van CB Healthcare op de ontwikkeling van bestelplatforms voor de zorg: SUP en Hulpmiddelbezorgd. Steeds meer zorgorganisaties en leveranciers van zorghulpmiddelen maken gebruik van deze platforms. Het aantal actieve gebruikers is gestegen met 23 procent. Het assortiment bestaat eind 2023 uit bijna 4.000 (zorg)artikelen.

Performance-verbetering en efficiency

De betrouwbaarheid van CB’s dienstverlening (van inslag, opslag, pick & pack tot aanlevering aan de vervoerders) steeg van 98,2 procent (2022) naar 99,3 procent. Daarnaast daalde het aantal ‘kritische servicekaders’ (eerder bestellen voor levering de volgende dag) met 50 procent. Verschillende factoren speelden hierin een positieve rol. Allereerst de betere organisatie van (preventief) onderhoud van installaties. Daarnaast de investering in meer vaste medewerkers en hun ontwikkeling. Dit betekent onder andere dat medewerkers op meer werkplekken inzetbaar zijn. In combinatie met betere ‘forecasts’ en planning levert dit, naast performance-verbetering, belangrijke (kosten)efficiency op.

Technologische vernieuwing

CB investeerde in 2023 onder meer in een nieuwe sorteerinstallatie voor retaillogistiek en een nieuwe verpakkingsmachine voor e-fulfilment, die beide in 2024 operationeel zijn. Daarnaast startte het bedrijf met de bouw van een nieuw magazijn voor bulkopslag. Dit magazijn wordt in 2024 in gebruik genomen, wordt duurzaam gebouwd en is meer dan zelfvoorzienend in (groene) energie. Ook op het gebied van IT maakt CB een belangrijke moderniseringsslag, zowel in de interfaces met de klant als in de aansturing van logistieke processen.

Nieuwe aandeelhouder voor CB Healthcare

Een groep zorgorganisaties, verenigd in een collectief, sprak in 2023 de intentie uit toe te willen treden als aandeelhouder in CB Healthcare. Deze deelname past goed bij het profiel en de koers van CB Healthcare en draagt bij aan de groeiambities. Met de kennis en ervaring van deze zorgorganisaties in de thuiszorgmarkt, is CB Healthcare in staat om in een versneld tempo marktaandeel te verwerven en blijvend te ontwikkelen in aansluiting op de behoeften in de zorgsector.

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment